Stichting Help Niki op de been zal alle donaties ten goede laten komen aan de HSCT-behandeling van Niki. Mocht er meer geld worden opgehaald dan komt dit direct ten goede van de behandeling voor andere MS-patiënt(en). 

Crowdfunding doel
€ 51.843,05 / € 51.000,00

U kunt ook doneren door een bedrag over te maken op rekeningnummer:

NL24BUNQ2042545317
t.n.v. Stichting Help Niki op de been

Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw steun!

Stichting Help Niki op de been heeft sinds de oprichting de ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen nut beogende instelling. Een ANBI-status brengt belastingvoordelen met zich mee en is daarom gunstig voor donateurs. Donateurs aan een ANBI mogen hun giften, onder bepaalde voorwaarden, aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Rekeningnummer: NL24BUNQ2042545317
T.n.v. Stichting Help Niki op de been