Privacy Policy

Privacyverklaring
Stichting Help Niki op de Been, gevestigd aan
Luissel 19
5282 JD Boxtel
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Stichting Help Niki op de Been
Luissel 19
5282 JD Boxtel
stichting@helpnikiopdebeen.nl

Persoonsgegevens die Stichting Help Niki op de Been verwerkt
Stichting Help Niki op de Been verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Stichting Help Niki op de Been verwerkt:

  • voor- en achternaam
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • gegevens over jouw activiteiten op onze website
  • gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Stichting Help Niki op de Been verwerkt
De website en/of dienst van Stichting Help Niki op de Been heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Stichting Help Niki op de Been kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Stichting Help Niki op de Been raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat Stichting Help Niki op de Been zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via stichting@helpnikiopdebeen, dan verwijdert Stichting Help Niki op de Been deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Stichting Help Niki op de Been persoonsgegevens verwerkt
Stichting Help Niki op de Been verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
  • Stichting Help Niki op de Been verwerkt ook persoonsgegevens als Stichting Help Niki op de Been hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die Stichting Help Niki op de Been nodig heeft voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Help Niki op de Been neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Help Niki op de Been) tussen zit.

Hoe lang Stichting Help Niki op de Been persoonsgegevens bewaart
Stichting Help Niki op de Been bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

De gegevens in het boekhoud- en CRMsysteem bewaart Stichting Help Niki op de Been tenminste 7 jaar, onder andere om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door Stichting Help Niki op de Been verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, mits er voor Stichting Help Niki op de Been andere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Help Niki op de Been verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit Stichting Help Niki op de Been een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting Help Niki op de Been blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Stichting Help Niki op de Been gebruikt
Stichting Help Niki op de Been gebruikt functionele en analytische cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Stichting Help Niki op de Been gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan Stichting Help Niki op de Been hiermee haar website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google Analytics
Ook door het statistiekenpakket van Google Analytics, worden cookies geplaatst. Stichting Help Niki op de Been wil graag weten hoe de bezoekers van Stichting Help Niki op de Been de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks de website van Stichting Help Niki op de Been bezoekt, zodat Stichting Help Niki op de Been het gebruik van de website kan optimaliseren. Stichting Help Niki op de Been wil natuurlijk niet dat je ongewenst gevolgd wordt, echter wil Stichting Help Niki op de Been je zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor heeft Stichting Help Niki op de Been goede statistieken nodig. De gegevens worden versleuteld en anoniem verwerkt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Help Niki op de Been en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Stichting Help Niki op de Been een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Stichting Help Niki op de Been van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: stichting@helpnikiopdebeen.nl

Stichting Help Niki op de Been wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe Stichting Help Niki op de Been persoonsgegevens beveiligt
Stichting Help Niki op de Been neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met stichting@helpnikiopdebeen.nl